REGULAMIN

 

  

 

  Nr. rachunku bankowego naszej firmy

 mBank

 

Zwroty, wymiany, gwarancje, reklamacje:

 

W celu zachowania warunków naszego regulaminu, oraz wyeliminowania pomyłki wynikającej z niewłaściwego doboru części, prosimy dokładnie sprawdzić jej wymiary przed montażem, i upewnić się czy zakupiona część jest właściwa dla danego auta.

 

Część która będzie posiadać ślady montażu i użytkowania, nie będzie mogła podlegać zwrotowi lub wymianie.

Każda część w stanie nienaruszonym tzn. bez śladu montażu, użytkowania oraz dołączonym oryginalnym opakowaniem wraz z dowodem zakupu, może być zwrócona w ciągu 10 dni od daty zakupu.

Nie honorujemy metody zwrotu "za pobraniem". Zwrot pieniędzy zostanie dokonany przelewem na wskazany przez Państwa pisemnie (e-mail) numer rachunku bankowego w ciągu 7 dni roboczych od chwili otrzymania przez nas zwrotnej przesyłki. Koszty przesyłki ponosi kupujący.

 

Części samochodowe w naszej ofercie są objęte gwarancją producenta, chyba że ten w przypadku danej przewiduje inaczej.

Część reklamowana powinna posiadać oryginalne opakowanie wraz z dowodem zakupu, jak w przypadku zwrotu i wymiany. Reklamację należy zgłaszać pisemnie, pocztą elektroniczną lub tradycyjną.

Informacje dotyczące reklamacji:

 

a) Dane kupującego (adres, tel., imię i nazwisko, firma, e-mail).

b) Marka i model pojazdu do którego część została zakupiona.

c) Warsztat/Serwis w którym została dokonana wymiana części będącej przedmiotem reklamacji.

d) Opis/Diagnoza w/w Warsztatu/Serwisu dotyczący uszkodzenia bądź przyczyny jego powstania.

  

Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez nas wadliwego produktu. W tym terminie zostaną Państwo poinformowani o decyzji producenta.

W sytuacji kiedy reklamacja zostanie pozytywnie rozpatrzona, dostaną Państwo nową część bądź zwrot pieniędzy na wskazany przez Was pisemnie (e-mail) numer rachunku bankowego, w ciągu 7 dni roboczych od chwili otrzymania przez nas decyzji producenta. Koszty przesyłki ponosi kupujący.

Pozdrawiamy i zapraszamy do zakupów.

AUTOLOG

 

 Nr. naszego rachunku bankowego

mBank

67-1140-2004-0000-3502-7466-6343